Ngaahi peesi makehe

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

Fakamatala ʻo e monomono

Ngaahi peesi fakafaʻahinga

Kau ki ai, hū mai

Kau taki ʻetita mo honau mafai

Ngaahi liliu mo e tohinoa naʻe toki liliu

Lipooti mitiā mo e hiki hake

Puha mo e ʻilo meʻangāue faka'wiki'

Ngaahi peesi makehe, ʻoku leʻei

Ngaahi peesi lahi ʻenau ngāueʻaki

Meʻangāue fakapeesi

Ngaahi peesi makehe ʻe taha